15 September 2030 @ 05:01 pm
friends only  

comment to be added or add me first. if you're real, not some kind of bot, i'll probably add you back. unless you're [livejournal.com profile] pellamerethiel. then i won't. don't even try.

 
 
( Post a new comment )
[identity profile] zloty-las.livejournal.com on December 30th, 2009 02:08 pm (UTC)
Można prosić? Masz piękny kolor w tej tabelce z personality.info - taki sam, jak ja:) - i pokrywają się nam też trzy pierwsze pozycje w MulitpleIntelligences :)
[identity profile] soriso.livejournal.com on December 30th, 2009 02:20 pm (UTC)
pewnie, zapraszam ;))
[identity profile] zloty-las.livejournal.com on December 30th, 2009 02:40 pm (UTC)
Dziękuję :)