15 September 2030 @ 05:01 pm
friends only  

comment to be added or add me first. if you're real, not some kind of bot, i'll probably add you back. unless you're [livejournal.com profile] pellamerethiel. then i won't. don't even try.

 
 
( Post a new comment )
ext_13247: [ats] lilah oh please[identity profile] novin-ha.livejournal.com on May 29th, 2008 10:36 pm (UTC)
:) Nie gryzę (poza głupimi istotami płci męskiej, ale oni zasługują XD)

<3 ikonka.
[identity profile] soriso.livejournal.com on May 29th, 2008 10:41 pm (UTC)
mnie generalnie ludzie onieśmielają, to dlatego ^^

też mi się podoba. aż żałuję, że jej sama nie zrobiłam ;P